Täze önümler

 • Arm plastmassa oturgyç üpjün ediji Uly plastik oturgyç - Gara F802

  Arm Plastiki oturgyç üpjün ediji Uly plastik oturgyç & # ...

  Kreslo oturgyjy synagdan geçiriler we ýokary hilli we işlemegi özboluşly kesgitleme bilen birleşdirmegi başarýar.F801 ownuk jikme-jikliklere, gaty köp görnüşli stili bilen. F801 bazasy şeýle ýeňil;şemalda süpürip bilýän ýaly.Aýaklar aç-açan polikarbonatda bolup, aýlanýar diýen illýuziýany berýär.Ethere des desgasy üçin özboluşlylygyň gysgaça beýany: Ofisi, sergi zaly, kafe, bilelikde işlemek we ev ... garyşýan gibrid giňişlik ...

 • Dizaýn oturgyç kafesi oturgyç Içki oturgyç tigirli oturgyç - 1661-w

  Dizaýn kafesi kafesi oturgyjynyň içki oturgyjy Swivel C ...

  Tigirli “Forman Mebel” plastmassa oturgyç “Seriýa” oturgyjy, adam bedeniňiz üçin iň oňat görnüşi, ýokarky bedeniňizi rahat saklamak üçin birneme bermegi we aýaklaryňyzy uzak wagtlap goldaýan şarlawuk oturgyjyny hödürleýär.Bu wersiýa 360 derejeli swivel mehanizmini we taýyn hereket üçin rolikleri öz içine alýar.Bu, FORMAN FURNITURE tarapyndan hakyky seriýa başlygy.Hytaýda öndürildi.Yza we şarlawuk oturgyjy.Birnäçe gutarnykly wariant.Basyşdan ýasalan polipropilen şkaf ...

 • arzan bahaly restoran myhmanhanasy üçin mugt nusga metal aýaklary pp oturgyç plastik oturgyçlar - 1698 bej

  mugt nusga metal aýaklar pp oturgyç plastik oturgyçlar f ...

  Kreslo oturgyjy synagdan geçiriler we ýokary hilli we işlemegi özboluşly kesgitleme bilen birleşdirmegi başarýar.F801 ownuk jikme-jikliklere, gaty köp görnüşli stili bilen. F801 bazasy şeýle ýeňil;şemalda süpürip bilýän ýaly.Aýaklar aç-açan polikarbonatda bolup, aýlanýar diýen illýuziýany berýär.Ethere des üçin özboluşlylygyň degmegi

 • gyzgyn satuw garaşsyz dizaýn, ýapyk açyk mebel üçin boş ýer plastik oturgyç - 1728 gara

  gyzgyn satuw garaşsyz dizaýn stackable save space ...

  Kreslo oturgyjy synagdan geçiriler we ýokary hilli we işlemegi özboluşly kesgitleme bilen birleşdirmegi başarýar.F801 ownuk jikme-jikliklere, gaty köp görnüşli stili bilen. F801 bazasy şeýle ýeňil;şemalda süpürip bilýän ýaly.Aýaklar aç-açan polikarbonatda bolup, aýlanýar diýen illýuziýany berýär.Ethere des üçin özboluşlylygyň degmegi

 • Deşikli Hytaýyň arka tarapyndaky ýokary hilli ýönekeý plastmas nahar oturgyjy - 1737 gara

  C-den ýokary hilli ýönekeý plastik nahar oturgyjy ...

  Kreslo oturgyjy synagdan geçiriler we ýokary hilli we işlemegi özboluşly kesgitleme bilen birleşdirmegi başarýar.F801 ownuk jikme-jikliklere, gaty köp görnüşli stili bilen. F801 bazasy şeýle ýeňil;şemalda süpürip bilýän ýaly.Aýaklar aç-açan polikarbonatda bolup, aýlanýar diýen illýuziýany berýär.Ethere des üçin özboluşlylygyň degmegi

 • bagda naharlanmak üçin ähli plastik oturgyç - 1765 gyzyl

  ähli arzan plastmassadan ýasalan reňk ...

  Kreslo oturgyjy synagdan geçiriler we ýokary hilli we işlemegi özboluşly kesgitleme bilen birleşdirmegi başarýar.F801 ownuk jikme-jikliklere, gaty köp görnüşli stili bilen. F801 bazasy şeýle ýeňil;şemalda süpürip bilýän ýaly.Aýaklar aç-açan polikarbonatda bolup, aýlanýar diýen illýuziýany berýär.Ethere des üçin özboluşlylygyň degmegi

 • dizaýner pp oturgyç gara haç aýaklary aşhana ýatylýan otag restorany ýapyk mebel -BV-2 goýy gök

  dizaýner pp oturgyç gara haç aýaklary plastik oturgyç ...

  Kreslo oturgyjy synagdan geçiriler we ýokary hilli we işlemegi özboluşly kesgitleme bilen birleşdirmegi başarýar.F801 ownuk jikme-jikliklere, gaty köp görnüşli stili bilen. F801 bazasy şeýle ýeňil;şemalda süpürip bilýän ýaly.Aýaklar aç-açan polikarbonatda bolup, aýlanýar diýen illýuziýany berýär.Ethere des üçin özboluşlylygyň degmegi

 • metal aýakly lomaý täze dizaýn plastmassa bar oturgyç - 1699 sary

  lomaý täze dizaýn plastmassa bar oturgyç wi ...

  Kreslo oturgyjy synagdan geçiriler we ýokary hilli we işlemegi özboluşly kesgitleme bilen birleşdirmegi başarýar.F801 ownuk jikme-jikliklere, gaty köp görnüşli stili bilen. F801 bazasy şeýle ýeňil;şemalda süpürip bilýän ýaly.Aýaklar aç-açan polikarbonatda bolup, aýlanýar diýen illýuziýany berýär.Ethere des üçin özboluşlylygyň degmegi

 • Çagalar oturgyjy 1720-çaga #

  Çagalar oturgyjy 1720-çaga #

  Kreslo oturgyjy synagdan geçiriler we ýokary hilli we işlemegi özboluşly kesgitleme bilen birleşdirmegi başarýar.Ujypsyzja stili bilen ownuk jikme-jikliklere üns berýän F801. F801 bazasy şeýle ýeňil;şemalda süpürip bilýän ýaly.Aýaklar aç-açan polikarbonatda bolup, aýlanýar diýen illýuziýany berýär.Efir des dizaýnynyň özboluşlylygy, plastik oturgyç üçin jan.Oturgyç asyl gurşawdan ýasalan ...

 • Çagalar oturgyjy 1719-Çagalar #

  Çagalar oturgyjy 1719-Çagalar #

  Nahar oturgyjy ýeriň özi tarapyndan ylhamlanýar, bu şaha meňzeş oturgyç islendik giňişlige çylşyrymly asudalyk elementini goşýar.Onuň berk plastmassa galypdan ýasalan oturgyjy, aşhana, ofis ýa-da eýwan üçin ajaýyp häzirki zaman salkyn howasy üçin kesilen bambuk dizaýnyny öz içine alýar.Kreslo oturgyjy synagdan geçiriler we ýokary hilli we işlemegi özboluşly kesgitleme bilen birleşdirmegi başarýar.F801 ownuk jikme-jikliklere, gaty köp görnüşli stili bilen. F801 bazasy şeýle ýeňil;loo ...

 • Nahar saçagy T-55 #

  Nahar saçagy T-55 #

  Kreslo oturgyjy synagdan geçiriler we ýokary hilli we işlemegi özboluşly kesgitleme bilen birleşdirmegi başarýar.F801 ownuk jikme-jikliklere, gaty köp görnüşli stili bilen. F801 bazasy şeýle ýeňil;şemalda süpürip bilýän ýaly.Aýaklar aç-açan polikarbonatda bolup, aýlanýar diýen illýuziýany berýär.Eter dizaýny üçin özboluşlylygy, aýaklary ýere berk oturdyldy we kellesi bulutlarda.Täze ...

 • gyzgyn aýna ýokarky ot daşy mermer nahar saçagy T-39 #

  gyzgyn aýna ýokarky daş daşy mermer dini ...

  Mermer stoly kiçi maşgalalar bilen gabat gelýär, sebäbi täsirli karara garşy durmaga ukyply, hapalara aňsat täsir etmeýär we hiç bir suw agaç ýaly stoly zaýalap bilmeýär.Buz iýýän stol stoly daşyň kristal gurluşy bilen aňsat we bu işde stol ýuwulýar we hapalanmaga garşy işleri ýapmak, öňkülerinden has çalt arassalamak üçin ulanylýar.Iň akylly stol, köp funksiýa bilen işlenip düzülen stol, peýda getirmek üçin stol, çaý stoly ýa-da stol bolup biler ...

Önümleri maslahat beriň

Arm plastmassa oturgyç üpjün ediji Uly plastik oturgyç - Gara F802

Arm Plastiki oturgyç üpjün ediji Uly plastik oturgyç & # ...

Kreslo oturgyjy synagdan geçiriler we ýokary hilli we işlemegi özboluşly kesgitleme bilen birleşdirmegi başarýar.F801 ownuk jikme-jikliklere, gaty köp görnüşli stili bilen. F801 bazasy şeýle ýeňil;şemalda süpürip bilýän ýaly.Aýaklar aç-açan polikarbonatda bolup, aýlanýar diýen illýuziýany berýär.Ethere des desgasy üçin özboluşlylygyň gysgaça beýany: Ofisi, sergi zaly, kafe, bilelikde işlemek we ev ... garyşýan gibrid giňişlik ...

Modully açyk divan oturgyç - F813-1

Modully açyk divan oturgyç - F813-1

HASSATLAR Bu modully açyk divan kreslo, nepisligi we ýönekeýligi bilen tapawutlanýar.Onuň reňki ähli bezegleriňize uýgunlaşýar.Aýratynlyklar materiallary: Polipropilen, plastmassa reňkler: çal we ak stil: Häzirki zaman ölçegleri 84.2 x 76.5 x 73 sm Kreslo oturgyjy synagdan geçirilýär we ýokary hilli we işleýşi özboluşly kesgitleme bilen birleşdirmegi başarýar.Ujypsyz jikme-jikliklere, gaty köp taraply stili bilen F801. F801 bazasy şeýle l ...

Içerki lomaý açyk dizaýn kafe mebel restorany Sillas komedor otagy üçin plastik gaplanan nahar oturgyçlary -1728 Gara

Içerki açyk lomaý dizaýn kafe Fu ...

Forman mebel önüminiň beýany UV süzgüçini öz içine alýan polipropilenden ýasalan köp programmaly oturgyç.Öýde-de, ýokary traffikli professional programmalarda-da açyk ulanmak üçin ajaýyp.Arkaýyn duruşy ulanyja uly rahatlyk hödürleýär.Ergonomiki örtükli arka tarapy, gollara goşmaça goldaw bermäge mümkinçilik berýär.Formanokary ulagly mebel dizaýnyna ýöriteleşen Hytaýyň ajaýyp studiýasy “Forman Mebel” tarapyndan döredildi.MATERIALLAR: Mat gutarýan poli ...

Forman plastik mebel restorany Meşhur dizaýn, arzan bahadan arzan nahar otagynyň oturgyjy - 1765 gyzyl

Forman plastik mebel restorany meşhur Desi ...

Forman mebel jikme-jiklikleri WOOOD oturgyjy “Forman”, enäniň öýündäki ýaly köne agaç bar oturgyjyny ýada salýar.Materiallaryň (Polipropilen) ulanylmagy netijesinde Forman içerde we daşarda ulanmak üçin amatlydyr.Bu oturgyjyň uly artykmaçlygy, dizaýnyň berk bolmagydyr, şonuň üçin ony aňsatlyk bilen saklap bilersiňiz.Bu gaty amatly berk oturgyç.Oturgyç biri-biri bilen gowy birleşdirilip bilinýän dürli owadan mat reňklerinde bar....

Forman Nordic Mebelleri Agşamlyk üçin amatly reňkli häzirki zaman plastmassa gaplanan nahar oturgyjy - 1765 Ak

Forman Demirgazyk mebelleri oňaýly reňkli Mo ...

Forman mebel jikme-jiklikleri dizaýny, plastik oturgyç üçin jan.Bu plastik oturgyç, saýlamak üçin köp sanly dizaýnda, reňkde we ululykda üpjün edilýär.Teklip edilýän plastmassa oturgyç, ökde hünärmenleriň ýolbaşçylygynda ýokary hilli synag edilen plastmassa materiallary we ösen gurallar bilen bezelendir. Oturgyç daşky gurşawa arassa polipropilen materialdan ýasalýar.Saýlawlaryňyz üçin reňkli görnüşler.Bu oturgyç adatça içerde ulanylýar, UV-material we açyk tozan bilen açyk ulanylyp bilner ...

Dizaýn oturgyç kafesi oturgyç Içki oturgyç tigirli oturgyç - 1661-w

Dizaýn kafesi kafesi oturgyjynyň içki oturgyjy Swivel C ...

Tigirli “Forman Mebel” plastmassa oturgyç “Seriýa” oturgyjy, adam bedeniňiz üçin iň oňat görnüşi, ýokarky bedeniňizi rahat saklamak üçin birneme bermegi we aýaklaryňyzy uzak wagtlap goldaýan şarlawuk oturgyjyny hödürleýär.Bu wersiýa 360 derejeli swivel mehanizmini we taýyn hereket üçin rolikleri öz içine alýar.Bu, FORMAN FURNITURE tarapyndan hakyky seriýa başlygy.Hytaýda öndürildi.Yza we şarlawuk oturgyjy.Birnäçe gutarnykly wariant.Basyşdan ýasalan polipropilen şkaf ...

arzan bahaly restoran myhmanhanasy üçin mugt nusga metal aýaklary pp oturgyç plastik oturgyçlar - 1698 bej

mugt nusga metal aýaklar pp oturgyç plastik oturgyçlar f ...

Kreslo oturgyjy synagdan geçiriler we ýokary hilli we işlemegi özboluşly kesgitleme bilen birleşdirmegi başarýar.F801 ownuk jikme-jikliklere, gaty köp görnüşli stili bilen. F801 bazasy şeýle ýeňil;şemalda süpürip bilýän ýaly.Aýaklar aç-açan polikarbonatda bolup, aýlanýar diýen illýuziýany berýär.Ethere des üçin özboluşlylygyň degmegi

gyzgyn satuw garaşsyz dizaýn, ýapyk açyk mebel üçin boş ýer plastik oturgyç - 1728 gara

gyzgyn satuw garaşsyz dizaýn stackable save space ...

Kreslo oturgyjy synagdan geçiriler we ýokary hilli we işlemegi özboluşly kesgitleme bilen birleşdirmegi başarýar.F801 ownuk jikme-jikliklere, gaty köp görnüşli stili bilen. F801 bazasy şeýle ýeňil;şemalda süpürip bilýän ýaly.Aýaklar aç-açan polikarbonatda bolup, aýlanýar diýen illýuziýany berýär.Ethere des üçin özboluşlylygyň degmegi

HABARLAR